Jobcoaching kan helpen om een medewerker aan de slag te helpen of te houden en duurzaam succesvol te functioneren in het bedrijfsleven. 

https://www.oval.nl/themadossiers/activering/jobcoaching

De inzet van jobcoaching voor mensen met een arbeidsbeperking biedt een oplossing om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Door hulp van een jobcoach worden mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk begeleid. Dit biedt werkgevers de kans om hun vacatures in te vullen. Helaas zetten gemeenten jobcoaching nog onvoldoende in, waardoor kansen en talenten onbenut blijven.

In diverse onderzoeken is de toegevoegde waarde van jobcoaching aangetoond. Zo’n zestig procent van de mensen die via een jobcoach naar werk worden begeleid, heeft na drie jaar een baan. Van hen bemachtigt bijna veertig procent een vast contract.

“Te veel talenten en kansen van mensen blijven nu onbenut. Terwijl er een enorme krapte op de arbeidsmarkt is. 

Jobcoaching is een perfect middel om werkgevers te ontzorgen en werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen zodat zij aan de slag kunnen komen en ook blijven. Een jobcoach kijkt daarbij naar de mogelijkheden van de werknemer én naar de functie, werkplek en omgeving waarin de werknemer moet functioneren. Op basis hiervan stelt de jobcoach in samenspraak met de werknemer en werkgever een op de persoon afgestemd begeleidingsplan op. De jobcoach begeleidt in het traject ook de werkgever door hem te informeren over de kwaliteiten en aandachtspunten van de werknemer. 
Jobcoaching is ook iets voor jou als je moeilijk aan een baan komt, of moeite hebt een baan vast te houden. Je kan samen met je werkgever een jobcoaching-voorziening aanvragen bij UWV. Dit is mogelijk als het UWV heeft vastgesteld dat er zaken zijn die je belemmeren in je werk.  Zo’n belemmering wordt ook wel een ‘structurele functionele beperking’ (SFB) genoemd.

Ik ben gecertificeerd gecertifceerd jobcoach en aangesloten bij Noloc